Formular de înscriere

ATENȚIE! Mesajele transmise de https://cee.afm.ro/ către adresele de e-mail aferente domeniului YAHOO.* sunt foarte mult întârziate. Este posibil ca unii utilizatori înregistrați în cadrul portalului https://cee.afm.ro/ cu adrese de e-mail de acest tip să nu primească e-mail-urile aferente serviciilor din cadrul acestui portal. De asemenea, semnalăm posibilitatea ca anumite mesaje să ajungă în SPAM sau Junk și îi rugăm pe utilizatori să verifice răspunsul primit și în aceste foldere. Precizăm că aplicația funcționează corespunzător și că este important să se acorde un timp rezonabil de răspuns. În situația în care în termen de 48 de ore nu primiți confirmarea, verificarea statusului solicitării se poate face și la adresa web https://cee.afm.ro/lista-cererilor-de-inscriere/. De asemenea, puteți contacta personalul AFM la adresa de e-mail cee@afm.ro.”

Solicitanții care s-au înscris în aplicația informatică și care au constatat că documentația NU este valabilă și/sau completă la data înscrierii (ex. certificatul de atestare fiscală, extrasul de carte funciară, etc., nu erau în posesia solicitantului sau nu erau valabile), sunt invitați să transmită un e-mail, la adresa cee@afm.ro, prin care solicită invalidarea înscrierii.
Cei aflați în această situație se pot înscrie din nou în aplicație la momentul la care au documentația completă și valabilă.

Sesiunea de înscriere s-a terminat!

 

Înscrierea în cadrul Programului demarează cu înregistrarea solicitărilor în aplicația informatică.
Solicitările înregistrate vor primi pe e-mail-ul introdus în aplicație codul unic de identificare a cererii de finanțare, acesta putând fi vizualizat și la adresa: https://cee.afm.ro/lista-cererilor-de-inscriere/
În termen de 15 zile de la publicare, solicitanții care s-au înscris în aplicația informatică au obligația de a transmite la sediul AFM, prin poștă/curier, dosarul de finanțare conținând toate documentele obligatorii menționate în Ghidul de finanțare a Programului.

Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului, menţiunea „pentru Programul privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice“, codul unic de înregistrare în aplicaţia informatică.

Vă reamintim faptul că toate documentele trebuie să fie valabile la data înscrierii în aplicația informatică.